Впровадження системи обліку та контролю

Автоматизуємо ведення обліку на свинокомплексах та молочно-товарних фермах у програмах PigCentre та MilkCentre.

Наші працівники збирають наявну первинну інформацію та заносять всі дані по руху поголів'я, відтворенню, надходженню, вибуттю тварин, годівлі та ветеринарії у базу.

До внесення даних залучаємо працівників підприємства, які у подальшому будуть займатись веденнм обліку. Вони разом з нашими працівниками працюють над наповненням бази та отримують необхідні практичні навички роботи з програмою.

План впровадження обліку

Спочатку ми готуємо все необхідне для зручної роботи: розраховуємо кількість робочих місць, встановлюємо PigCentre на комп'ютери, налаштовуємо доступи, збираємо документи, з яких будемо вносити дані в програму.

Зазвичай, тривалість Етапу 1 складає до тижня.

Тут ми безпосередньо вносимо первинні дані:

  1. Структура підприємства: ферми, корпуси, сектори, станки, склади. 
  2. Створюємо картки основного стада – номери, породи, місця утримання.
  3. Вносимо вручну осіменіння , опороси/розтели, перегули, аборти або переносимо дані з іншої програми.
  4. Вносимо безномерних тварин та розподілюємо їх по технологічним групам і місцям утримання.
  5. Заповлюємо довідники Користувачі та Працівники.

Можна перенести всі дані з програм Акцент або Орсек.

Щоб облік кормів та ветпрепаратів був адекватним, ми його починаємо тільки після адекватного налаштування внесення даних по поголів'ю.

Внесення залишків займає 1-2 тижні в залежності від розміру господарства.

До внесення залишків ми залучаємо працівників, що будуть у подальшому працювати з програмою. Так вони отримують перший досвід та навчаються веденню обліку в PigCentre або MilkCentre.

Окрім того, ми разом з працівниками господарства вносимо поточні документи і організовуємо збір та внесення даних.

Навчання триває від одного до півтора місяців.

Після 2 місяців формуємо звіти в бухгалтерію та державні установи. Перевіряємо їх. Якщо все добре - повністю відмовляємось від старих систем обліку та ведемо все виключно в PigCentre чи MilkCentre. Якщо знаходимо помилки - виправляємо їх та повторюємо через місяць.

Вносимо залишки кормів та ветеринарних препаратів. Навчаємо проводити видачу, використання, виготовлення кормосумішей, розподіл комбікормів.

Вносимо кормову програму з плановими показниками: споживання корму, прирости, планова вага.


Тривалість впровадження

Зазвичай 3 місяці


Повернення до списку