Комплексні послуги в тваринництві (молочне скотарство)

Послуга: Комплексні послуги в тваринництві (молочне скотарство)

Комплексні послуги в тваринництві (молочне скотарство)

Головне:

 • прибуток 500$/га землі, виділеної для обслуговування молочних ферм
 • загальний аудит тваринництва та щомісячний контроль дотримання технології
 • бізнес-плани для МТФ на 2018-2019 рр
 • впровадження централізованого технологічного та управлінського облік на МТФ

1. Аудит тваринництва

Проведемо аудит технології виробництва молока, годівлі, здоров’я поголів’я. Проаналізуємо закупки і правильність використання ветеринарних препаратів і кормів. Визначимо фактичну собівартість молока.

2. Бізнес-плани для МТФ на 2018-2019 рр.

На основі даних аудиту складемо бізнес-план на 2017-2018 рр. для ферми у вигляді потижневого планування:
 • технологічних параметрів – кількість осіменінь, % плідного осіменіння, розтелів, вибраковки, падежу, приростів, надоїв, реалізації молока і тд
 • фінансових показників – затрати кормів, ветпрепаратів, постійні витрати на утримання, дохід від реалізації молока і м’яса, собівартість молока

За 7 років роботи з різними клієнтами відхилення по план/факту наших бізнес-планів склало менше 10%.

3. Автоматизуємо та централізуємо облік

Впровадимо облік в програмі MilkCentre. Це наша програма, розроблена для контролю всіх процесів на молочних фермах. В ній поєднано функціонал для технологічного і селекційного обліку для спеціалістів, та управлінського для керівників. 

Функціонал:

 • розрахунок собівартості молока в реальному часі
 • можливість контролю всіх ферм в одній програмі
 • управління стадом, облік вирощування, відтворення, селекції, продуктивності стада
 • облік та списання кормів, ветпрепаратів, матеріалів
 • контроль роботи співробітників
 • аналітика вирощування, осіменіння, продуктивності корів, падежу, споживання кормів, приростів, надоїв
 • розподіл прав доступу: для керівників та спеціалістів
 • синхронізація з доїльними залами та кормороздавачами
 • можлива синхронізація з будь-якими бухгалтерськими або управлінськими програмами на платформі 1С:Підприємство

4. Налаштуємо технологію вирощування та годівлі

Впровадимо поточно-цехову систему виробництва молока: розподілимо корів на групи по фізіологічному стану, для кожної групи розробимо раціони годівлі.

Основне:

 • використовуємо в раціонах соєву макуху/шрот тільки при продуктивності понад 35 л/голову
 • орієнтовні витрати кормів та ветпрепаратів 5 грн з ПДВ/л молока, разом з вирощуванням нетелів
 • сервіс-період 120-140 днів
 • вік успішного запліднення для телиць 14-15 місяців

5. Складемо ефективну ветеринарну схему

Проведемо моніторинг на інфекційні хвороби. Проведемо лабораторні дослідження на чутливість до антибіотиків. Проведемо діагностику клінічних та прихованих маститів. 

На основі цих даних підберемо препарати для профілактики та лікування. 

Основне:

 • молоко екстра класу 200-250 тис. соматичних клітин на см3
 • лікування маститу 300 грн/голову в залежності від чутливості до антибіотиків - вдвічі дешевше від середніх аналогічних витрат по ринку
 • 95% збереженість телят
 • вихід телят - 70 голів/100 корів
 • 1% метритів у корів
 • до 10% маститів
 • до 3% кетозів


Повернення до списку