Послуга: Аудит, розробка та корегування бізнес-плану

Аудит, розробка та корегування бізнес-плану

Наш бізнес-план не схожий на традиційні бізнес-плани. Там немає оцінки ризиків чи аналізу ринків.

Наш бізнес-план – це точна технологічна карта + собівартість виробленої продукції. Він представляє собою потижневий та помісячний план всіх операцій на фермі. Ми вносимо в нього програму годівлі, лікування та профілактики.

Практично, це готовий план робіт, закупок та продажу для ферми на кожен тиждень періоду планування. З його допомогою можна легко відслідковувати зміни на фермі, аналізувати роботу співробітників.

Показник

Одиниці виміру

Потижнево

Помісячно

Технологічні показники

Осіменіння:

 • основного стада
 • ремонту
 • прохолости
 • % введення ремонту

гол

Багатоплідність:

 • основного стада
 • ремонтного молодняка

гол

Рух поголів’я:

 • народжено
 • закуплено з інших ферм
 • переводи по технологічним групам
 • падіж по групам
 • вибраковка по групам
 • падіж та вибраковка основного та ремонтного стада

гол
кг

Кількість кормоднів (загальна та по групам)

кормодні

Приріст (загальний та по групам)

г/добу

Надій

кг

Конверсія корму (загальна та по кожній технологічній групі)

кг

Вік товарного молодняка при реалізації

днів

Доходи

Ціна на товарне поголів’я, вибраковку, молоко

грн/кг

Реалізація товарного поголів’я та вибраковки (по групам та загальна)

гол
кг
грн

Дохід від реалізації молока

грн

Витрати

Витрати кормів:

 • по видам комбікормів
 • по видам сировини
 • по кожній технологічній групі
 • по всій фермі

кг
грн

Витрати ветеринарних препаратів:

 • загальні по фермі
 • по видам препаратів
 • на кожну технологічну групу

мл
л
доз
кг
грн

Витрати на утримання:

 • електроенергія
 • водопостачання
 • ПММ
 • опалення

грн

 

Заробітна плата

грн

 

Адміністративні витрати

грн

 

Інші загальновиробничі витрати 

грн

 

Собівартість

Технологічна собівартість 1 кг отриманої продукції по кожній технологічній групі: витрати на годівлю та ветеринарію

грн/кг

Рентабельність

%

 

Прибуток до оподаткування

грн

 


За 7 років роботи з різними клієнтами відхилення по план/факту наших бізнес-планів склало менше 10%.Повернення до списку