Послуга: Комплексні послуги в тваринництві (свинарство)

Комплексні послуги в тваринництві (свинарство)

Налаштування сучасної технології займає 3 місяці, після чого Центр щомісячно проводить аудит дотримання технології.

1. Повний аудит вирощування свиней

Триває тиждень. Включає аналіз годівлі, стану здоров’я стада, витрат на вирощування, виявлення критичних точок. Результатом буде звіт з розрахунком фактичної собівартості, виявленими недоліками та рекомендаціями по їх усуненню.

2. Ветеринарний та технологічний супровід

Проведемо аналіз кормової бази та розрахуємо раціони для відгодівлі свиней до 110 кг за 175 днів. Зробимо лабораторні дослідження поголів’я на інфекційні хвороби і чутливість до антибіотиків, складемо нову ветеринарну схему. Налаштуємо роботу пункту штучного осіменіння.

Основні технологічні параметри:

 • товарний молодняк вагою 110 кг в віці 175 днів
 • витрати кормів 22,64 грн з ПДВ на 1 кг живої ваги
 • витрати ветеринарних препаратів 1,42 грн з ПДВ на 1 кг живої ваги (може змінитись в залежності від результатів лабораторних досліджень)
 • без використання стимуляторів росту, антибіотики масово використовуються тільки при переведенні з одного виду комбікорму на інший
 • 85% плідного осіменіння
 • 20% заміна свиноматок на опороc

3. Розробка бізнес-плану на 2019-2020 рр.

На основі даних аудиту складемо бізнес-план на 2018-2019 рр. Він являє собою потижневе планування:

 • технологічних параметрів – кількість осіменінь, % плідного осіменіння, опоросів, багатоплідність, вибракування, падіж, прирости, конверсія корму, кількість свиней на реалізацію
 • фінансових показників – витрати сировини на виробництво комбікормів, ветпрепаратів, постійні затрати (заробітна плата, електроенергія, вода, опалення і тд), дохід від реалізації поголів'я, собівартість свинини

За 7 років роботи з різними клієнтами відхилення по план/факту наших бізнес-планів склало менше 10%. 

4. Автоматизація обліку

Впровадимо облік в програмі PigCentre. Це наша програма, розроблена для контролю всіх процесів на свинокомплексі. В ній об’єднаний функціонал для технологічного і селекційного обліку, наприклад, для ветеринарів та зоотехніків, і управлінський для керівників.

Функціонал:

 • розрахунок собівартості товарних свиней в режимі реального часу
 • технологічний облік вирощування, відтворення, годівлі, ветеринарії
 • облік і списання кормів, ветпрепаратів, матеріалів
 • контроль роботи співробітників
 • аналітика вирощування, осіменіння, продуктивності свиноматок, падежу, споживання корму, приростів і віку товарного молодняка
 • можлива синхронізація з будь-якими бухгалтерськими чи управлінськими програмами обліку на платформі 1С:Підприємство 8

5. Щомісячний аудит виробництва та план дій на наступний місяць. 

В кінці кожного місяця проводимо міні-аудит. Аналізуємо роботу ферми за місяць, виявляємо проблеми та плануємо роботу на наступний місяць. В той же час проводимо порівняння план/факту по бізнес-плану і при необхідності його коригуємо.

За необхідності, можемо направити на постійну роботу на вашому свинокомплексі одного з наших співробітників. В його обов’язки буде входити контроль за правильністю і своєчасністю виконання всіх операцій на фермі, ведення обліку. 

6. Персонал

Підбираємо, тестуємо та навчаємо спеціалістів: керуючий, технік штучного осіменіння, ветеринарні лікарі.


Повернення до списку