Mastitis diagnosis
Ask a question
Our Experts will answer your every question about servicesЧому ми:


  • Проводимо дослідження на приховані та клінічні форми маститу
  • Відбираємо зразки молока та проводимо дослідження на чутливість мікрофлори до антибіотиків
  • Ефективність лікування 80%
  • Кількість соматичних клітин в молоці після лікування менше 250-400 тис. клітин на м
  • Бактеріальна заборудненість молока після проведеного лікування менше 50-100 тис. бактерій на см3
Order the service
Place an order online, we will contact you soon and will answer questions that interest you